Trivsel och ordning

Blommor

Ingestrands camping är en familjecamping och vi vill att alla våra gäster ska trivas hos oss. Vi följer därför SCR Svensk Campings ordningsregler för vad som är tillåtet och inte tillåtet på campingen. SCR Svensk Camping är branschorganisationen för Sveriges camping- och stugföretagare.

 • Anmäl dig direkt i receptionen vid ankomsten. Ingestrands camping är medlem i SCR svensk Camping där kortet Camping Key Europe gäller, men om du bor i en av våra stugor behöver du inget kort. Meddela direkt vid anmälan om du har med dig extra tält, båt och liknande. Grupper anmäls av gruppledaren.
 • Om du är en tillfällig besökare ber vi dig att parkera ditt fordon på parkeringsplatsen utanför området eller på anvisad plats inom området. Campingvärden har rätt att ta ut en avgift från tillfälliga besökare.
 • Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning och hjälper till om det uppstår problem.
 • Placera husvagnen på avsedd plats innanför markeringarna så att det finns en 4 meters gräns till grannarna. Fronten på husbilen/draget på husvagnen ska peka mot vägen.
 • All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp så kallade tälthus av permanent karaktär. Husvagn/husbil ska vara inregistrerad för använd­ning som/till motordrivet fordon.
 • Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, som staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Fråga om du är tveksam om vad du har rätt att göra. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.
 • Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.
 • En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen.
 • Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna är inte tillåtet. Använd campingens lekplats istället.
 • Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma om campingvärden gett sitt tillstånd.
 • Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sopbehållarna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl.
 • Öppen eld på marken är inte tillåten på campingplatsen - använd gärna vår grillplats istället.
 • Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.
 • Behöver du tvätta bilen ska du göra detta på campingens spolplatta.
 • Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl 12.00 på avresedagen. Bor du i en stuga ska den vara städad och utrymd kl 11.00 avresedagen. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong.
 • Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig.
 • Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har en skyldighet att agera i de fall där någon gäst inte respekterar campingens ordningsregler.
 • Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd.

Välkommen till vår campingplats!