Internet

Ingestrands camping har ett öppet trådlöst nätverk som du kan nå över hela campingområdet. Internetuppkopplingen ingår i vår service och kostar inget extra. För att koppla upp dig på vårt nät, söker du på i din mobil efter nätet ”Ingestrand guest” – inget lösenord behövs.