Personuppgifter

Ingestrands camping/Arvika kommun är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du registrerar. Ingestrands camping/Arvika kommun kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning, liksom för att skicka information som du begärt.

Personuppgifterna behandlas även för marknadsföringsändamål av Ingestrands camping och av SCR som är branchorganisationen som Ingestrands camping ingår i. Detta gäller Ingestrands camping och SCR:s egna produkter och tjänster samt för andra produkter och tjänster på uppdrag av bolag och organisationer som Ingestrands camping och SCR samarbetar med.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring.

För frågor, kontakta Ingestrands camping, tfn 0570-148 40.